"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2006 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-06-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND về việc quy định khung mức thu và quản lý, sử dụng Phí chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
20-06-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
22-06-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy định mức thu và định mức chi phí dự thi, dự tuyển quy định tại Quyết định số 75/2003/QĐ/UBBT ngày 31/10/2003, Quyết định số 49/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận. 17
26-06-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
18-07-2006 Quyết định đính chính số 713/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 65
62,311,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner