"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2006 Ngày 05 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Đo lường trong thương mại bán lẻ và tổ chức xây dựng mô hình trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. 03
21-02-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND thị xã La Gi nhiệm kỳ 2004 - 2009. 14
21-02-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử bổ sung và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2004 - 2009. 15
07-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 16
05-06-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí bến bãi tại Cảng Phan Thiết. 33
13-06-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 43
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý xây dựng và trồng cây lâu năm trong các khu trung tâm huyện lỵ, khu công nghiệp, khu thương mại huyện. 55
24-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 61
62,310,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner