"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2013 Ngày 16 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
20-08-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng vỉa hè trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
15-08-2013 Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 33
62,502,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner