"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2013 Ngày 01 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-04-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
05-04-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (giai đoạn 2011-2015) của huyện Tuy Phong. 10
05-04-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012 - 2015. 16
05-04-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Tuy Phong đến năm 2020. 19
05-04-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 23
05-04-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 28
05-04-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Tuy Phong đến năm 2020. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-04-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND về công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2013. 41
Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2020
01-04-2013 Quyết định số 688/QĐ-HĐPTNL về việc ban hành Quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011 - 2020. 47
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
18-04-2013 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc đính chính văn bản. 53
62,438,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner