"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2013 Ngày 24 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
26-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Dương Tấn Huyên. 04
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 05
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách tập trung và hỗ trợ có mục tiêu huyện phân khai. 10
26-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. 15
26-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 17
26-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc thông qua đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đức Tài và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 19
26-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh năm 2013. 21
26-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013. 24
26-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2013. 27
26-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2020) của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 35
26-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 42
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về kế hoạch giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2013. 68
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam năm 2013. 71
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch ven biển xã Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 73
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Thuận Quý, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 75
24-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Hàm Thuận Nam. 77
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 83
24-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 95
24-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 97
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. 103
24-12-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016. 105
24-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - nhiệm kỳ 2011-2016. 106
62,440,056 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner