"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2013 Ngày 18 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2013. 03
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2013 của thành phố. 10
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về phương án huy động vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố. 12
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết. 14
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ 2013. 22
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 28
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2013. 37
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2013. 48
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 51
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 53
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 60
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tánh Linh đến năm 2020. 75
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013. 77
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013-2015. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-12-2012 Quyết định số 2714/QĐ-UBND về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. 83
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND thành phố khóa X. 91
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
20-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. 95
20-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 97
62,499,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner