"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2009 Ngày 10 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-08-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 03
21-08-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh. 14
24-08-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về điều kiện hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
27-08-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 41
62,440,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner