"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44           Năm 2009 Ngày 15 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-07-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010. 11
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
16-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của huyện Hàm Tân. 16
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
16-07-2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2009. 18
20-07-2009 Nghị quyết số 45/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 23
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
27-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường. 25
27-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 29
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
06-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí tham quan tại Khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-07-2009 Quyết định số 2012/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 35
62,290,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner