"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 01 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
21-11-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 20
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
01-01-2009 Mục lục số 2008/ML-TTCB danh mục văn bản đăng Công báo năm 2008. 26
62,290,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner