"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2014 Ngày 07 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về việc Quy định việc lập, giao kế hoạch thu chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận. 03
24-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
28-10-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 30
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
07-10-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. 38
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-10-2014 Quyết định số 3477/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2020. 44
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
17-10-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Đức Tài giai đoạn 2013 - 2030. 51
17-10-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Võ Xu giai đoạn 2013 - 2030. 61
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
17-10-2014 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 30/8/2014 hết hiệu lực thi hành. 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
24-10-2014 Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành từ năm 2006 - 2014. 75
62,351,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner