"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2014 Ngày 04 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về việc quy định đối tượng thu, mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
18-07-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài - huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 07
18-07-2014 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND về việc Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 24
18-07-2014 Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND về kiên cố hóa kênh nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020. 29
18-07-2014 Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 34
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 37
24-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013. 65
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về bổ sung nguồn vốn thu quỹ đất thuộc ngân sách thành phố từ các năm trước chuyển sang năm 2014 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản. 67
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 69
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 73
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2014. 75
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
16-07-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Nghĩa trang thành phố Phan Thiết. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2014 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 90
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
16-07-2014 Quyết định số 3167/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 92
62,428,144 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner