"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2014 Ngày 17 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-02-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành do đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-02-2014 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình thuận đến năm 2020, có xét đến 2025". 10
26-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 35
28-02-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông học đường. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
27-01-2014 Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 44
62,464,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner