"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 1+2           Năm 2019 Ngày 14 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2018 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2017. 02
07-12-2018 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 . 37
07-12-2018 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X. 44
07-12-2018 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND Về điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 . 48
07-12-2018 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND Về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 . 59
Trung tâm Thông tin
03-01-2019 Mục lục số 2018/ML-TTTT phần Mục lục Công báo năm 2018. 88
62,560,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner