"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2010 Ngày 20 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
15-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Thuận Nam. 03
04-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam. 11
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
21-10-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tuy Phong. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-10-2010 Quyết định số 2387/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
10-11-2010 Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hàm Đức giai đoạn 1 tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 45
10-11-2010 Quyết định số 2562/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp tàu thủy Ba Đăng giai đoạn 1 tại xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 48
62,377,753 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner