"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2010 Ngày 01 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-05-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
14-05-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 05
14-05-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận. 08
20-05-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 13
25-05-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 16
27-05-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. 18
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
05-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã La Gi. 26
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
29-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận sáng kiến của tổ chức, cá nhân trong quá trình thi đua thực hiện nhiệm vụ. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-04-2010 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 và Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh. 42
18-05-2010 Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 22/1998/QĐ-CTUBND ngày 19/5/1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-04-2010 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Long, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. 46
62,351,755 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner