"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2010 Ngày 12 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
23-12-2009 Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. 03
24-12-2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2010. 05
24-12-2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2010. 07
24-12-2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 09
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
18-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 14
18-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010. 20
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
06-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời đối với tàu thuyền liên quan đến bốc dỡ hải sản và tiếp nhận các dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá La Gi, thị xã La Gi. 23
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
25-12-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010. 27
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 34
62,425,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner