"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 05 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
18-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2010 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2010. 03
18-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của thành phố năm 2010. 06
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 08
24-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2010. 23
24-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về kế hoạc h phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
25-12-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010. 32
62,352,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner