"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2010 Ngày 02 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2009 Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
25-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp. 08
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
22-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 11
22-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2010. 19
22-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 27
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
17-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 31
17-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2010. 36
17-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 39
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
18-12-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số liệu giao dự toán chi ngân sách năm 2009 đối với Khuyến nông viên các xã, thị trấn sang Trạm Khuyến nông huyện tại Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008. 50
62,428,019 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner