"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 30 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
15-12-2010 Nghị quyết số 63/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2011. 03
16-12-2010 Nghị quyết số 64/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 05
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
21-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 08
21-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. 11
21-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2010 huyện tự cân đối đầu tư xây dựng cơ bản. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
23-12-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011. 21
23-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 25
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2011. 34
62,377,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner