"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2011 Ngày 05 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
16-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 06
16-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 10
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
16-12-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 17
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 21
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011 và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011 – 2015. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
01-12-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 26
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011. 46
62,351,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner