"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42           Năm 2011 Ngày 15 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
22-09-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 02
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
16-09-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-09-2011 Quyết định số 1960/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2012 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2012 cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. 35
62,354,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner