"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2011 Ngày 20 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-04-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
12-05-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
28-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 24
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-04-2011 Quyết định số 934/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 38
62,508,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner