"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2011 Ngày 25 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
08-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân. 20
09-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 30
04-03-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-02-2011 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của Hội đồng nhân dân tỉnh. 40
25-02-2011 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc giải thể Tổ Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận. 45
25-02-2011 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc giải thể Tổ công tác phúc tra các quyết định giải quyết khiếu nại của các cấp trong tỉnh. 47
62,378,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner