"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2011 Ngày 01 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
17-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Thuận Nam. 07
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011. 13
14-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 49
22-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2011. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-01-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc công bố số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 76
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
07-01-2011 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-UBND quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 92
62,507,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner