"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 68           Năm 2007 Ngày 10 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
31-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc với tàu thuyền của thị xã La Gi đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 06
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
29-08-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Linh. 12
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 19
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
10-09-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 23
10-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
06-09-2007 Quyết định số 6087/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 37
62,290,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner