"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65           Năm 2007 Ngày 30 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
16-08-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
27-08-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc ban hành trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi. 11
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
13-08-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Đức Linh đến năm 2010. 16
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND huyện về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 29
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
17-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-08-2007 Quyết định số 2146/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 34
62,515,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner