"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2007 Ngày 15 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về phát triển điện lực huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. 06
24-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. 09
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
06-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2006. 13
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
09-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. 31
62,513,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner