"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2007 Ngày 30 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
13-07-2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND' về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. 05
13-07-2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. 12
13-07-2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. 24
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
27-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 34
27-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm từ nay đến năm 2007. 37
27-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 40
27-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 47
62,514,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner