"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2007 Ngày 20 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
27-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. 06
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
21-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 11
22-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 29
22-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 36
22-06-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Phú Quý. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2007 Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 45
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
06-06-2007 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy. 47
62,514,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner