"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2007 Ngày 03 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-02-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành các bộ đơn giá đo đạc địa chính (lập lưới, đo đạc bản đồ và chỉnh lý bản đồ) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
27-03-2011 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 22
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
26-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 27
30-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tuy Phong. 46
62,290,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner