"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2007 Ngày 08 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
21-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2007. 03
20-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Bình. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 12
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
22-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giảm nghèo huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-03-2007 Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 41
62,289,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner