"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 08 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
04-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-01-2007 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 48
17-01-2007 Quyết định số 152/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-12-2006 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thiện, thị xã La Gi. 55
62,290,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner