"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 12 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 03
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2007. 08
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 10
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn, huyện Bắc Bình (thuộc huyện miền núi). 13
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối của thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình giai đoạn 2006 – 2010. 15
27-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2007 – 2010. 21
27-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Bắc Bình. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-12-2006 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vũ Hòa, huyện Đức Linh. 31
28-12-2006 Quyết định số 3447/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Sùng Nhơn, huyện Đức Linh. 34
28-12-2006 Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Mé Pu, huyện Đức Linh. 37
28-12-2006 Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống tọa độ địa chính, đo vẽ, lập bản đồ địa chính, thành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. 40
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 43
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 45
62,289,934 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner