"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2013 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã LaGi. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-02-2013 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 09
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-02-2013 Quyết định số 375/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bình Thuận". 23
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
01-02-2013 Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013. 43
62,500,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner