"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10+11           Năm 2020 Ngày 17 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
20-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
22-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
04-02-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị vàphân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 40
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 -Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Phần tiếp theo Công báo số 08+09 ngày 07-02-2020). 45
19-12-2019 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020. 82
19-12-2019 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 89
19-12-2019 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 98
23-12-2019 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 103
62,577,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner