"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2019 Ngày 30 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-05-2019 Quyết định số 1118/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Thuận Nam . 03
08-05-2019 Quyết định số 1143/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Thuận năm 2019 . 16
14-05-2019 Quyết định số 1179 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc Tỉnh Lâm Đồng. 21
17-05-2019 Quyết định số 1224/QĐ-UBND Về việc thành lập Trạm quản lý, bảo vệ rừng liên huyện vùng giáp ranh huyện Bắc Bình thuộc t̉nh Bình Thuận và huyện Đức Trọng, huyện Di Linh thuộc t̉nh Lâm Đồng. 30
20-05-2019 Quyết định số 1252/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Thuận Bắc . 32
22-05-2019 Quyết định số 1282/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tánh Linh . 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-05-2019 Quyết định số 1132/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 51
09-05-2019 Quyết định số 1150/QĐ-UBND BAN HÀNH DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT; BAN HÀNH BIỆN PHÁP, CHÍNH SÁCH THI HÀNH LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 . 54
62,561,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner