"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
07-10-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 20
21-10-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về tăng cường các biện pháp giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
14-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011 - 2016. 31
62,377,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner