"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2011 Ngày 05 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
19-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 15
19-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ. 17
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 29
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2010. 33
29-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2010. 35
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
12-08-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc hủy bỏ Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quý. 37
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
29-07-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 38
62,428,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner