"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-07-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
04-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-07-2011 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 28
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
28-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về nội quy kỳ họp HĐND thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 33
29-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
29-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 35
29-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 36
29-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 37
29-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 39
29-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 41
29-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 42
08-07-2011 Quyết định số 21/QĐ-HĐND sửa đổi Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 29/6/2011 của Thường trực HĐND thành phố. 44
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
21-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 45
21-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
62,478,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner