"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2011 Ngày 10 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. 04
01-07-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
22-06-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình. 14
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
01-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 26
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
22-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
22-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 35
22-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 37
22-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 39
22-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 40
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
21-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 42
21-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 45
21-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
21-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
62,377,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner