"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2011 Ngày 20 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
14-04-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 2, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tánh Linh. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2011 Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020. 20
29-03-2011 Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
07-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn huyện năm 2011. 40
62,351,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner