"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2011 Ngày 25 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện Tuy Phong sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Tuy Phong. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
27-01-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về tiếp tục phân bổ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2010 huyện tự cân đối cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 06
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
08-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 08
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 62
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
10-02-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 72
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
11-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. 79
62,428,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner