"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 5           Năm 2022 Ngày 13 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Bình Thuận . 02
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 09
24-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh . 68
62,318,931 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner