"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 3+4           Năm 2022 Ngày 11 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh . 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022. 11
08-12-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất năm 2022 . 26
09-12-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 61
09-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND Về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các tổ chức Hội năm 2022 của tỉnh Bình Thuận. 64
09-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020). 84
09-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 . 91
09-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND Về kết quả giám sát công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 . 100
62,319,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner