"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2017 Ngày 29 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
22-12-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 12
26-12-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 15
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-12-2017 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2018. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-12-2017 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016. 83
62,320,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner