"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.
21-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Tánh Linh.
21-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
28,645,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner