"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tư pháp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thị xã La Gi.
05-02-2015 Quyết định số 01/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình ban hành đến ngày 31/12/2014 hết hiệu lực thi hành.
25-11-2011 Quyết định số 2554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2011 hết hiệu lực thi hành.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
62,389,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner