"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 27 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2019 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.
25-07-2019 Nghị quyết số 69/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
25-07-2019 Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 72/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
25-07-2019 Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy đ̣nh mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và đ̣nh mức trang ḅ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên đ̣a bàn tỉnh.
25-07-2019 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25-07-2019 Nghị quyết số 74/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 .
25-07-2019 Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 .
25-07-2019 Nghị quyết số 76/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 .
25-07-2019 Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
25-07-2019 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 .
25-07-2019 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn xổ số kiến thiết năm 2016, 2017, 2018; bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 .
25-07-2019 Nghị quyết số 79/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết .
25-07-2019 Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh .
25-07-2019 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
18,337,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner