"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Kế hoạch
Danh sách 5 Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2018 Kế hoạch số 3844/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .
20-07-2018 Kế hoạch số 1837/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 .
10-05-2018 Kế hoạch số 1837/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
19-03-2018 Kế hoạch số 1038/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-03-2018 Kế hoạch số 1045/KH-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2014 - 2018.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,543,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner