"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 69 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-12-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý.
20-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-12-2017 Quyết định số 3643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và Tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-12-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
11-12-2017 Quyết định số 3542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
04-12-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-11-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
22-11-2017 Quyết định số 3340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận.
21-11-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-11-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận.
14-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13-11-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận ban hành.
02-11-2017 Quyết định số 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy trình thẩm định giá tài sản nhà nước của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-10-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành.
19-10-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh.
18-10-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành.
06-10-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của về việc ban hành quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-10-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
29-09-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,297 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner